ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางการค้าของไทยในปัจจุบันและอนาคต ส่งผลให้ผู้ประกอบการประสบกับปัญหาต่างๆ ทั้งในเรื่องคน ต้นทุนการผลิต และเวลา โดยเฉพาะในระดับ SMEs บริษัทจึงมีนโยบายในการจัดหาและผลิตสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยหนุนเสริมให้การผลิตของลูกค้าเราได้สินค้าที่มีคุณภาพ ตามปริมาณที่ต้องการ ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด บริษัทพร้อมที่จะเป็นผู้บริการและให้บริการด้วยความรวดเร็วแบบมีคุณภาพที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า และหวังว่าเราคงได้รับใช้ท่านในอนาคตอันใกล้นี้

ธุรกิจทั้งหมดในเครือของ

TIP IMPORT EXPORT

เราคือกลุ่มธุรกิจที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ในตลาดเครื่องครัวเชิงพาณิชย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องเล่น และตู้เอนกประสงค์ มานานกว่า 14 ปี ด้วยเทคโนโลยีการผลิตระดับสากล และบริการหลังการขายที่เป็นระบบ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กลุ่มธุรกิจในเครือจะเป็นแบรนด์ที่สร้างความเชื่อมั่น และอยู่ในใจคู่ค้าและผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน

ผู้นำเข้าเครื่องครัว
จากประเทศใต้หวัน

อ่านทั้งหมด

ผู้นำเข้าอุปกรณ์ทำเบเกอรี่
จากประเทศใต้หวัน

อ่านทั้งหมด

ผู้นำเข้าเครื่องและอุปกรณ์แพ็คสินค้าจากประเทศใต้หวัน

อ่านทั้งหมด

ผู้นำเข้าเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์โรงพยาบาลจากประเทศใต้หวัน

อ่านทั้งหมด

TIP IMPORT EXPORT
BOARD OF DIRECTORS

สุธินันท์
ทิพย์โกมุท

Deputy Managing
Director

ประภารัตน์
ปัชชุนาภรณ์

Deputy Managing
Director

สุระพงษ์
ทิพย์โกมุท

President

ชลิกา
ดอกจันทร์

Managing Director

สุรบดี
ทิพย์โกมุท

Managing Director

สินค้าของเรา

ลูกค้าสำคัญของเรา

ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางการค้าของไทยในปัจจุบันและอนาคต ส่งผลให้ผู้ประกอบการประสบกับปัญหาต่างๆ ทั้งในเรื่องคน ต้นทุนการผลิต และเวลา โดยเฉพาะในระดับ SMEs บริษัทจึงมีนโยบายในการจัดหาและผลิตสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยหนุนเสริมให้การผลิตของลูกค้าเราได้สินค้าที่มีคุณภาพ ตามปริมาณที่ต้องการ ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด บริษัทพร้อมที่จะเป็นผู้บริการและให้บริการด้วยความรวดเร็วแบบมีคุณภาพที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า และหวังว่าเราคงได้รับใช้ท่านในอนาคตอันใกล้นี้

ธุรกิจทั้งหมดในเครือของ

TIP IMPORT EXPORT

เราคือกลุ่มธุรกิจที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ในตลาดเครื่องครัวเชิงพาณิชย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องเล่น และตู้เอนกประสงค์ มานานกว่า 14 ปี ด้วยเทคโนโลยีการผลิตระดับสากล และบริการหลังการขายที่เป็นระบบ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กลุ่มธุรกิจในเครือจะเป็นแบรนด์ที่สร้างความเชื่อมั่น และอยู่ในใจคู่ค้าและผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน

ผู้นำเข้าเครื่องครัวและอุปกรณ์จากประเทศใต้หวัน

อ่านทั้งหมด

ผู้นำเข้าอุปกรณ์ทำเบเกอรี่จากประเทศใต้หวัน

อ่านทั้งหมด

ผู้นำเข้าเครื่องและอุปกรณ์แพ็คสินค้า

จากประเทศใต้หวัน

อ่านทั้งหมด

ผู้นำเข้าเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์จากประเทศใต้หวัน

อ่านทั้งหมด

TIP IMPORT EXPORT
BOARD OF DIRECTORS

สุธินันท์ ทิพย์โกมุท

Deputy Managing
Director

ประภารัตน์ ปัชชุนาภรณ์

Deputy Managing
Director

สุระพงษ์ ทิพย์โกมุท

President

ชลิกา ดอกจันทร์

Managing Director

สุรบดี ทิพย์โกมุท

Managing Director

สินค้าของเรา

ลูกค้าสำคัญของเรา